Bygde eige kraftverk

I Dalsfjorden har tre grunneigarar investert 18 millionar kroner i sitt eige kraftverk. Dei kan forsyne over 600 husstandar.