Vedgår ulovleg avlytting i fengsel

Ein tilsett ved fengselet i Vik lytta på ein telefonsamtale advokat Louis Anda hadde med ein varetektsfengsla klient som er sikta i ei helerisak.