Tankekraft mot krafttankar

Det er så stilt i Måren. Heilt stilt. Berre ekspressbåten på veg til og frå Sogndal bryt stilla, morgon og kveld. Så vert det stilt att. Heilt stilt.