Dambrudd kan ta livet av tusener

Flere tusen omkomne. Det kan bli resultatet hvis demningen ved Svartediktet brister, ifølge en ny risikovurdering.