Sponheim tildelt St. Olavs Orden

Kort tid etter rabaldermøtet i Bergen Venstre fekk landbruksminister Lars Sponheim i dag saman med seks andre regjeringsmedlemer St. Olavs Orden for embetsforteneste.