ADHD-barn får hjelp for seint

Barn og unge med ADHD får ikkje den hjelpa dei treng. Frå foreldra fattar mistanke til hjelpeapparatet har stilt diagnosen, går det ofte fire år.