Haukeland vedgår feil

Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus vedgår i ein rapport til Norsk Pasientskadeerstatning at Mona Vespestad blei utsett for feilbehandling på sjukehuset i fjor.