• (1/2)
    VOSSEBANEN: Fyrbøter Torst Krabbedal sørger for at det fortsatt går gamle tog på Vossebanen. <br/>ARKIVFOTO: ARNE NILSEN

Fastings ferd i natten

Klokken var blitt 23 den 10. august 1904 da driftsbestyrer J. J. Fasting innbød til kveldsmat på jernbanerestauranten på Vaksdal. Da kom telefonen: Fri bane videre helt til Voss! Det ble et hastig oppbrudd fra matfatene.