Helse Førde fjernar sjukehusdirektørane

Styret i Helse Førde avvikla i går i praksis administrasjonen av lokalsjukehusa i Eid og Lærdal og sentralsjukehuset i Førde. Helseføretaket i Sogn og Fjordane skal organiserast gjennom klinikkar.