- Litt mer blått, kanskje?

Én ting er i alle fall sikkert etter valget 2003. En politisk diskusjon ender fort med kaffeprat.