Skjerpet lærerkravene

Kvaliteten på morsmålslærerne har i mange tilfeller vært for dårlig.