Vil ha hyrder på marken

Giardia-epidemien kan føre til at områdene rundt drikkevannskildene blir sauefrie. Tanken er at gjetere skal sørge for dette.