Ramsland får ny advokat

Advokat Kaj Wigum er i dag oppnevnt som drapstiltalte Trond Ramslands nye forsvarer.