Øvde på å ta imot døde

En militær båreseremoni ble avhodt da kistene med to døde tjenestemenn ble fraktet til Flesland. Denne gangen var det heldigvis bare en øvelse.