Synkron gruppedynamikk

Etter at journalisten er ferdig med sin ferd gjennom Yiquan-land, er det gruppens tur. Så vi kan se det utenfra.