Semi-trailer krasjet i fjellveggen

Et semi-trailer krasjet i fjellveggen i Hardangerveien i Fana ved midnatt. Ingen personer ble skadd, men det ble en del dieselsøl på ulykkesstedet.