Knall i padden og trøkk i kartongen

Helsiken. Vi trodde vi kunne mange bergensuttrykk. Men det var før vi gikk ut og preiket med folk.