Skyldes trolig en plutselig forskyvning av lasten

En forskyvning av lasten må ha ført til at «Rocknes» gikk rundt, trolig etter at den hadde tatt inn vann. Losen om bord forklarte seg mandag kveld for politiet.