Seks hordalendinger kan heve ventelønn

Av de sytten hordalendingene som har vært på Stortinget denne perioden, kan opptil seks livnære seg av ventelønn et år eller to - om de ønsker det.