Solgte huset - får ikke oppgjør

Samboerne Anne-Linda Jordal og Ove Nilsen må betjene to boliglån som følge av ferieavvikling og forsinkelser på tinglysingskontoret. Dermed ryker sommerferien.