Enighet om barnehjemsrapport

Det er full enighet mellom de politiske partiene om at bystyret skal ha rapport om erstatningsoppgjøret for barnehjemsofrene.