Ekstremt varmt før raset

Det var 28 grader på Voss like før raset gikk. Det er ikke uvanlig at slik varme etterfølges av ekstreme nedbørsmengder som er særdeles lokale.