Frikjend for forsøk på drukning

Ein 34 år gammal mann frå Nordfjord er er i Gulating lagmannsrett frikjend for påstandar om at han forsøkte å drukne døtrene sine i eit badekar.