"Stupprotest" i Jondal

Deler av den offentlige badeplassen Vik er blitt leid ut til Voss Freestyleklubb. Harald Prestegard mener kommunen burde spurt bygdefolket først.