Refs til Kolstihagen

Demensdiagnoser blir ikke stilt, opplæring blir ikke gitt og faglige retningslinjer for demensutredning ikke tatt i bruk. Helsetilsynets kritikk av Kolstihagen sykehjem er krass.