Vil ha liv og røre foran Bryggen

Bryggen skal yre av liv på arealet som blir ledig når trafikken flytter ut på kaikanten om et par uker.