Får ikke radioaktiv avfallsplass

Gulen får likevel ikke sentraldeponiet for lavradioaktivt avfall. Ordfører Trude Brosvik er skuffet og forundret. Sokndal i Rogaland gikk seirende ut.