Folkerøysting om samanslåing

Ikkje mindre enn tre stemmesetlar skal folk i Førde, Jølster, Gaular og Naustdal leggje i valurna 15. september. For i tillegg til kommune- og fylkesval, skal dei også seie ja eller nei til ein storkommune.