Opprørte over flytande nabo

Grunneigar Arne Sunnarvik gjorde store auge då han kom attende frå Nordsjøen. I fjæresteinane hadde nokon nemleg bolta fast ein diger husbåt. - Snakk om å ta seg til rette, buldrar Sunnarvik.