Litt lysare for fylkesøkonomien

Statsbudsjettet ser ut til å verka positivt for økonomien til Hordaland fylkeskommune.