Overlevde krasjferd ned stupbratt skråning

Mora og sonen slapp utruleg nok frå det med kun lettare skader, då bilen deira havna på botnen av eit 12-15 meter bratt gjel.