Glemsk og kostbar dommer

Først forsov meddommeren seg. Så husket han plutselig en legeavtale, og måtte trekke seg fra hele rettssaken. Pris: 9625 kroner pluss moms.