Inviterer helsetilsette på smøretur

Kvart år inviterer Kreditorforeningen Vest kundane med på gratis utanlandstur, og direktøren meiner dette er ein grei praksis.