Utlover dusør for Binta

På nettet lokkes det med dusør til den som avslører Bintas skjulestad. Hun mener ektemannen står bak. Utlendingsnemnda tror historien kan være en slu bløff.