Røkke fann inga grunn til å klage

Frp-landsmøtet fekk ikkje høyre det dei ynskte då Kjell Inge Røkke deltok i ein paneldebatt laurdag. Han fann ingen grunn til å klage på skatt og byråkrati.