Bred enighet om smal bro

Både ordføreren i Voss og kommunens representant i Stamvegutvalget er hjertens enige om at broen over Jordalselva på E16 ikke holder mål.