- Lær av Bergen, Norden!

Tittelen på denne artikkelen er nesten for god til å være sann. Spesielt med tanke på at det er byens politikere som får hovedæren for skrytet. Like fullt er dette konklusjonen til seriøse, danske Jyllands-Posten.