- Betenkelig mange dispensasjoner

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med byrådets håndtering av dispensasjonssaker i Bergen.