Pasientar har god erfaring med psykiatrien

Fleire av dei psykiatriske institusjonane i Helse Vest kjem svært godt frå ei gransking om pasienterfaringar.