- Skarp, men alvorlig forstyrret

Rettspsykiaterne står fast ved at Trond Ramsland er evnerik og strafferettslig tilregnelig, til tross for alvorlige personlighetsforstyrrelser. I ettermiddag skal juryen ta stilling til skyldspørsmålet.