Har ikke funnet smittekilden

Forskerne som har fått i oppdrag av Bergen kommune å finne smittekilden for Giardia-epideminen, har ennå ikke lykkes i detektivarbeidet.