Søkte i Sørfjorden

Luftambulansen søkte onsdag kveld i området mellom Ytre Arna og Votlo der en liten jolle driver i fjorden.