• BRÅSNUR: For et år siden ville ikke Justisdepartementet videreutvikle et nasjonalt register for redning og beredskap. Nå sier justisminister Grete Faremo at det likevel kan bli aktuelt. Arkivfoto: Håvard Bjelland

Vil kopiere Hordaland

Justisminister Grete Faremo (A) vurderer å la et hordalandsprosjekt for beredskap være modell for hele landet.