Halte i land sel

Leon og Gisle Meland skjønte ikke først hva de hadde fått i torskerusen.