Strømstans ved Voss

Lokaltog og ettermiddagstoget fra Oslo ble forsinket, men nå skal alt gå på skinner igjen.