Nytt barnesykehus på Haukeland

Regjeringen bevilger penger til nytt senter for barn og unge.