• (1/2)

TV 2 refser retten

Krever at avgjørelsen om å stenge pressen ute fra Uppstrøm-saken, blir omgjort.