Kostekutt i Bergen

I store deler av Bergen blir kostefrekvensen halvert etter 1. september.