Angrep ambulansefolk

Ringde ambulanse. Då dei kom fram, slo han til dei. Politiet måtte bruke peparspray.