• KJEMPER FOR LUFTKVALITET: Et tyvetall demonstranter hadde møtt opp utenfor Bergen rådhus for å støtte De Grønnes forslag om kriseplan. FOTO: ODD NERBØ

Luften ut av grønt forslag

Miljøpartiet De Grønne krever umiddelbar innføring av køprising og nye ekspressbusser i Bergen.